LID WORDEN

Dankzij jullie steun zijn wij in staat om te blijven investeren in de werking van het opvangcentrum. Al vanaf een klein bedrag kan je onze diertjes helpen.

Steunend lid: 25 Euro 

Ere lid : 40 euro ( vermelding website bij de sponsors en voorrang om te wandelen met de honden)

 

Het lidgeld kan overgeschreven worden op rekeningnummer: 

BIC: BE45 1196 0063 0689

IBAN: CTBK BE BX


Gelieve bij overschrijving als mededeling te vermelden: lidgeld en eventueel uw naam + adres