Wat te doen bij maagtorsie

Een maagtorsie is een plotseling optredende aandoening bij vooral grote hondenrassen, vaak van middelbare en oudere leeftijd. Maar ook bij kleine rassen, zoals tekkels kan het voorkomen.

Oorzaak:

Overvulling van de maag kan veroorzaakt worden door een zenuw-storing (storing voedselvertering en maaglediging), het 'slikken van lucht', door buikpijn en misselijkheid (door soort ventielwerking van de maagingang kan de lucht wel naar binnen maar niet meer terug) of door wilde bewegingen van de hond met een volle maag, waardoor deze kantelt en er een afsluiting ontstaat. Omdat het voedsel in de volle maag gaat gisten ontstaat er gasvorming en zwelling van de maag. Ook een combinatie van genoemde factoren is mogelijk.

Door de enorme omvang van de maag raken de organen in de verdrukking, krijgt de hond moeite met ademhalen en raakt hij in shock.

verschijnselen

  • De hond is onrustig,
  • Speeksel en vertoont braakneigingen, 'zonder dat er iets komt',
  • Heeft een sterk toegenomen buikomvang (direct achter de ribboog),
  • Heeft een pijnlijke en harde buik,
  • Wordt vervolgens sloom en ademt moeizaam

Dit is een acuut spoedgeval

Spoedhulp:

· Het dier zo snel mogelijk naar de dierenarts (laten) vervoeren