Omgang met dieren in nood

 • Als u een situatie niet denkt aan te kunnen, haal hulp van iemand die dat wel kan of/en schakel dan bijvoorbeeld een dierenambulance in
 • Neem altijd voldoende tijd om de situatie goed in te schatten
 • Voorkom gevaar voor uzelf, omstanders en het slachtoffer.
 • Blijf kalm, rustig en vastberaden in uw benadering
 • Zorg dat uw bewegingen voor het dier gelijkmatig en voorspelbaar zijn.
 • Wend uw ogen van het dier af (tenzij het om uw eigen hond of kat gaat); een directe blik kan bedreigend lijken voor het dier (dus niet strak aankijken, zoals een roofdier een prooi fixeert)
 • Loop niet recht op een angstig dier af, maar probeer min of meer 'toevallig' steeds dichterbij te komen
 • Houd andere mensen op een afstand tenzij hun hulp van belang kan zijn.
 • Bescherm uzelf; kijk uit voor hoorns, hoeven, tanden, klauwen, snavels; houd uw gezicht buiten bereik van het dier; draag voor het zekerste handschoenen..
 • Denk niet te snel dat een dier dood is; 'dode' dieren kunnen onverwachts levendig reageren bij aanraking en vormen dan een gevaar voor de hulpverlener
 • Direct contact met sommige diersoorten kan gevaar opleveren voor uw gezondheid, i.v.m. van dier op mens overdraagbare ziektes, (zoönoSen). Wees extra voorzichtig met (levende en dode) vleermuizen (rabies) en vossen (vossenlintworm)
 • De meeste dieren zijn veel rustiger in het donker; donkere dozen/kooien en doeken om de dieren mee te bedekken zijn onmisbaar.
 • Houd het dier slechts zoveel in bedwang als nodig is om het dier of uzelf te beschermen, of om het dier te vervoeren als dat nodig mocht zijn. Probeer de meest vriendelijke methodes eerst.
 • Om het vertrouwen van een dier te winnen, is het beter het dier te leiden of te lokken dan het op te jagen.
 • Sommige dieren zijn te vangen door ze geleidelijk in te sluiten. Bedenk dat elke beweging die u maakt een 'vluchtprikkel' bij het dier teweeg brengt. Probeer het dier dus op een voorzichtige vloeiende manier in te sluiten, steeds dichterbij totdat hij geen kant meer op kan. Dit werkt meestal beter dan achter een dier aan te vangen, omdat de meeste dieren een sneller reactievermogen hebben dan de mens.
 • Gebruik uw fantasie om te improviseren; elke situatie is anders.