Uw huisdier verdwaald? wat nu?

Indien je huisdier vermist is raden we iedereen aan voor zo spoedig mogelijk de politie van je gemeente/stad te bellen. indien dit buiten de kantooruren is kan je ook dit melden op het nummer 112 (ook deze mensen zullen graag een melding maken ervan). Ook is best het asiel van je regio op de hoogte brengen, 

 

Indien je huisdier opgehaald is door onze diensten dan zullen we nagaan of je huisdier een chip aanwezig is. je kan je dier komen halen tijdens de openingsuren of afspraak, en betaal je de bijdrage van 65euro deze bijdrage is voor de benzine en andere kosten die daarbij komen. Als je dier moet overnachten in het dierenasiel zal er ook een dagvergoeding moeten betaald worden en dat zoals overal. Deze bedraagt voor kleine en middelgrote honden/poezen 10euro, en voor grote honden 12.5euro per dag.

op afspraak zoals afgesproken met je gemeente of Stad. zie hier de afspraken 

 

Indien je huisdier over geen chip beschikt dan word het ondergebracht in het dierenopvangcentrum en kan je met je dierenarts langs komen voor je dier in orde te brengen en dan pas mag het dier het opvangcentrum verlaten. 

HOND OF POES NIET GECHIPT!?

DAN IS HET OPVANGCENTRUM VERPLICHT VAN DIT IN ORDE TE BRENGEN VOOR HET DIER HET ASIEL VERLAAT

Indien je hond of poes binnenkomt via de politie of gemeente, stad als een verdwaald dier en deze is niet gechipt,

ben je verplicht van je dierenarts tot aan het opvangcentrum te laten komen voor Uw dier in orde te brengen en dat voor hij of zij het opvangcentrum verlaten, en dat op je eigen kosten, Indien je weigert van dit te doen, dan zal de bedrijfsdierenarts komen en dat doen op jullie kosten.

 

hier nog eens de wetteksten :

Art. 32 GEEN ENKELE HOND verlaat het asiel zonder geidentificerd en geregistreerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van dit besluit :
een niet geïndentificeerde hond wordt slechts teruggegeven aan zijn verantwoordelijke nadat het dier op zijn naam en KOSTEN in orde is gebracht. de gegevens van de verantwoordelijke worden dan ingevuld op het identificatiecertificaat.

Art. 20 in afwijking van art 4 kan een asiel niet geïdentificeerde katten opvangen, De verantwoordelijke van het asiel laat het dier pas identificeren en registreren na afloop van de termijn. vermeld in art. 9/2, van de wet van 14 aug 196 betreffende de bescherming en het welzijn van het dier. een niet geïdentificeerde kat wordt pas teruggegeven aan zijn verantwoordelijke nadat het dier in naam en op KOSTEN van de verantwoordelijke geidentificeerd en geregistreerd is. Een geïntificeerde maar niet geregistreerde kat wordt pas teruggegeven aan zijn verantwoordelijke nadat het dier in de naam en op Kosten van die verantwoordelijke geregistreerd is.

DUS ER GAAT BIJ ONS GEEN ENKEL DIER UIT HET ASIEL VOOR DIT IN ORDE IS.

 

niemand moet zeggen van we gaan het zo spoedig mogelijk doen zal bij ons niet helpen, je eigen dierenarts zal ter plaatse moeten komen voor dit in orde te brengen.

Dus met andere woorden is je hond of poes niet in orde zal je de normale kosten betalen aan ons, en zal je aan de dierenarts de kosten moeten betalen voor je dier in orde te plaatsen. anders kan je dier het opvangcentrum niet verlaten.

We hebben een interventie wagen die 7op7 en 24u op 24u paraat staan voor de politiezone's en gemeenten en steden waar me mee samen werken.

meer weten over onze wagen? klik hier